See how Insoft Services is responding to COVID-19

Our Recognition

  • Onze Erkenning


    “Het certificering proces vereiste veel werk over een periode van 12 maanden en liet zien dat Insoft Services  een EMEA brede commitment bood aan onze klanten en onze kwaliteit van service doorzette. Dit betekent dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat ze werken met een IT-leverancier, die zelf opereren onder internationaal erkende informatie beveiliging standaarden.”

    Insoft Services bezitten de International Organization for Standardization’s (ISO) 9001:2008 en ISO 27001:2005 certificering, waaruit blijkt dat de organisatie zich inzet volgens de hoogste standaard inzake de kwaliteit van de dienstverlening. Klanten die Insoft’s services gebruiken zijn afhankelijk van de ononderbroken levering van bedrijfskritische technische adviesverlening. De ISO-certificering garandeert naleving van gedocumenteerde processen en procedures en voortdurende verbetering van onze dienstverlening.

    De ISO 9001:2008 en ISO 27001:2005 normen staan voor Quality Management Systems (QMS) gericht op het verbeteren van de klanttevredenheid. Als onderdeel van het certificeringsproces heeft Insoft Services een eigen QMS ontwikkeld om voor wereldwijde klanttevredenheid te zorgen.

    Door het identificeren van verbeter punten en aanbevelingen te schrijven heeft Insoft ervoor gezorgd dat gaten in onze systemen werden gedicht. Insoft garandeert dat het de wereldwijde processen bezit om constante verbeteringen door te voeren in de service kwaliteit, dit op basis van meetbare, aantoonbare en aanwijsbare gegevens.